Toàn cảnh đường đi của bão tại vùng Tây Thái Bình Dương năm 2001

Tổng hợp các cơn bão:

Gió - knots; Khí áp -  millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson

#NameDateWindPresCat 
1Typhoon SOULIK 31-04 JAN 115 4 
2Tropical Depression 01W 18 JAN-18 JAN 25 - 
3Tropical Depression 02W 18-19 APR 25 - 
4Tropical Storm CIMARON 11-14 MAY 60 - 
5Typhoon CHEBI 19-24 JUN 100 3 
6Typhoon DURIAN 29 JUN-02 JUL 75 1 
7Typhoon UTOR 01-06 JUL 80 1 
8Tropical Storm TRAMI 09-12 JUL 35 - 
9Tropical Depression 08W 10-11 JUL 25 - 
10Typhoon KONG_REY 21-28 JUL 85 2 
11Typhoon YUTU 22-26 JUL 85 2 
12Typhoon TORAJI 25-31 JUL 100 3 
13Typhoon MAN_YI 01-08 AUG 115 4 
14Tropical Storm USAGI 09-10 AUG 40 - 
15Typhoon PABUK 14-22 AUG 95 2 
16Tropical Depression 15W 24-25 AUG 30 - 
17Super Typhoon WUTIP 27 AUG-02 SEP 130 4 
18Tropical Storm SEPAT 27-30 AUG 45 - 
19Tropical Storm FITOW 29-31 AUG 40 - 
20Typhoon DANAS 03-12 SEP 115 4 
21Typhoon NARI 06-21 SEP 100 3 
22Typhoon VIPA 17-21 SEP 75 1 
23Typhoon FRANCISCO 19-25 SEP 100 3 
24Typhoon LEKIMA 22-29 SEP 95 2 
25Typhoon KROSA 03-09 OCT 105 3 
26Typhoon HAIYAN 11-17 OCT 90 2 
27Tropical Storm 26W 19-20 OCT 45 - 
28Super Typhoon PODUL 19-27 OCT 140 5 
29Tropical Depression 16E 20-20 OCT 30 - 
30Tropical Depression 17E 31-31 OCT 30 - 
31Tropical Storm OCTAVE 01-01 NOV 60 - 
32Typhoon LINGLING 06-12 NOV 115 4 
33Tropical Depression 28W 18-24 NOV 30 - 
34Tropical Depression 29W 20-23 NOV 30 - 
35Tropical Storm KAJIKI 05-09 DEC 35 - 
36Super Typhoon FAXAI 11-25 DEC 155 5 
37Typhoon VAMEI 27-28 DEC 75 1 

Chỉ thị mầu tương ứng theo thang Saffir-Simpson :

Phân hạng

Xếp loại Khí áp (mb) Tốc độ
(knots)
Tốc độ
(mph)
Sóng
(ft)
Mầu đường đi
Áp thấp TD ----- < 34 < 39   Xanh lá cây
Áp thấp nhiệt đới TS ----- 34-63 39-73   Vàng
Bão 1 > 980 64-82 74-95 4-5 Đỏ
Bão 2 965-980 83-95 96-110 6-8 Đỏ sáng
Bão 3 945-965 96-112 111-130 9-12 Đỏ tươi
Bão 4 920-945 113-135 131-155 13-18 Đỏ tươi nhạt
Siêu Bão 5 < 920 >135 >155 >18 Trắng

Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1mb


Chi tiết các cơn bão ảnh hưởng vùng Biển Đông

Track
Track
Track
Track
Track
Track
Track
Track
Track